Les 3 – Admin sidebar menu maken

Lesbeschrijving

In deze les gaan we een Admin menu knop aan de sidebar in de admin sectie toevoegen. Dit menu bestaat ook uit een submenu.

Om dit voor elkaar te krijgen maken we eerst een nieuw bestand. De zogenaamde admin controller file. Hierin kunnen we alle functionaliteit plaatsen die met de admin specifiek te maken heeft.

De file is opgebouwd uit een prepare functie, en ondersteunende functies. De prepare functie heeft als doel alle voorbereidende functionaliteiten op te starten, zoals het definieren van het menu.

Het menu is opgebouwd uit een hoofdmenu ( add_menu_page() ) en een aantal submenus’s. ( add_submenu_page() ). Deze functies hebben elk een verwijzing naar een andere functie die de pagina opbouwd die getoond moet worden. Deze pagina’s staan in de admin/view map.(wp-content/plugins/my-event-organiser/admin/views)

Continue reading “Les 3 – Admin sidebar menu maken”

Les 4 – Admin View page CRUD starten

Lesbeschrijving

In deze les gaan we een start maken met de admin CRUD (Create Read Update & Delete) van de event types.

De functionaliteit van de hele applicatie staat in de klasse ontwerpen in de model map.Om dit voor elkaar te krijgen gaan we een klassse maken met de benodigde functionaliteit. In de admin pagina maken we een tabel met alle informatie.In deze map(wp-content/plugins/my-event-organiser/includes/model)staat aan het einde de hele applicatie.

Continue reading “Les 4 – Admin View page CRUD starten”

Les 5 – Database koppelen en Create & Read

Lesbeschrijving

In deze les gaan we de applicatie met de database tabel uitbreiden. Voordat de de CRUD gemaakt kan worden moet er fysiek een database tabel gemaakt worden. In WordPress moet een database uitbreiding tijdens de installatie procedure worden uitgevoerd. Het gedeelte installatie en de-installatie wordt later in de tutorial behandeld. Daarom maken we nu de tabel aan in een programma zoals PHPMyAdmin of MySql Workbench.

Continue reading “Les 5 – Database koppelen en Create & Read”